Διεύθυνση:
17 χλμ. Νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου - Τριπόλεως
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
2741098006
Φαξ:
2741099073
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)